YB Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob

Menteri Kanan Pertahanan
Pengerusi Yayasan LTAT

YBhg. Jeneral Tan Sri Dato' Sri Hj Affendi Bin Buang TUDM

Panglima Angkatan Tentera

YABhg. Jen. Dato' Seri Diraja Tan Sri (Dr.) Mohd Zahidi bin Hj. Zainuddin (B)

Pengerusi LTAT